topbox_obsluga_miast_bkw_5

Zakres usług miejskich:

 • prace porządkowe
 • utrzymanie przestrzeni publicznej
 • obsługa systemów nawodnienia
 • pielęgnacja i wycinka drzew
 • frezowanie pniaków
 • konserwacja małej architektury
 • obsługa placów zabaw

topbaner_przygotowanie_1

Przygotowanie terenu:

 • frezowanie karpiny
 • zrębkowanie gałęzi
 • wycinka drzew i krzewów
 • oczyszczanie i przygotowywanie terenu pod inwestycje
 • przerób
 • utylizacja
 • odzysk materiałów organicznych i humusu

topbaner-uslugi_lesne_bkw_1

Zakres usług leśnych:

 • wycinka drzew
 • melioracje
 • zabiegi ochronne
 • frezowanie pniaków

topbaner_uslugi_specjalistyczne_bkw_7

Zakres usług specjalistycznych:

 • arborystyka i obsługa obiektów zabytkowych
 • specjalistyczna wycinka drzew pod liniami energetycznymi
 • rzeczoznastwo i opinie dendrologiczne
 • koszenie i utrzymanie zieleni w obiektach energetycznych
 • wykaszanie wałówpielęgnacja i utrzymanie skrajni
 • zabudowa i regulacja potoków
 • stablizacja osuwisk, faszynowanie

topbaner_utrzymanie_drog_12

Zakres usług drogowych:

 • koszenie, wycinka
 • mycie znaków
 • prace porządkowe
 • odśnieżanie i  likwidacja śliskości
 • renowacja rowów
 • naprawa nawierzchni i chodników

Kim jesteśmy?

BKW Usługi Komunalne opiera się na wieloletnim doświadczeniu kadry profesonalistów którzy codziennie pracują dla miast i instytucji uważanych za najlepiej zarządzane.

Profesjonalnie i skuteczne świadczymy usługi w zakresie utrzymania dróg, obsługi miast, rzeczoznawstwa, opinii dendrologicznych, arborystyki, obsługi obiektów zabytkowych, usług leśnych, usług melioracyjnych oraz usług dla energetyki i kolejnictwa.

 

 

Fotogaleria