Usługi specjalistyczne

Usługi specjalistyczne w zakresie:

  • arborystyka i obsługa obiektów zabytkowych
  • specjalistyczna wycinka drzew pod liniami energetycznymi
  • rzeczoznastwo i opinie dendrologiczne
  • koszenie i utrzymanie zieleni w obiektach energetycznych
  • wykaszanie wałówpielęgnacja i utrzymanie skrajni
  • zabudowa i regulacja potoków
  • stablizacja osuwisk, faszynowanie

 

icon_link Zapraszamy do obejrzenia galerii - USŁUGI SPECJALISTYCZNE